Personvernerklæring for kunder

Behandling av personopplysninger i Zarina AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, for eksempel ved å motta vårt nyhetsbrev eller bestille varer fra oss, vil Zarina AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Zarina AS. Kontaktinformasjonen til Zarina AS er:

Adresse: Storgata 16, 2000 Lillestrøm
E-post: zarina@zarina.no
Telefon: 63 81 11 32
Organisasjonsnr.: 982 974 399

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med utsendelse av markedsføring, herunder nyhetsbrev, og ved å gi informasjon om vår virksomhet. I denne forbindelse behandles det kun fornavn og e-postadresse (de andre feltene er frivillig å fylle ut), og behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra de som mottar e-post.
  2. Det behandles også personopplysninger i forbindelse med håndtering av henvendelser som kommer inn til oss, og da vil navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen bli behandlet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining., og vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får.
  3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Informasjon om bruk av cookies finnes kan finnes på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/personvernerklaering-nettsidene/.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Zarina AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Zarina AS benytter MailChimp til oppbevaring av kundeopplysniger og utsendelse av nyhetsbrev.
All annen behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:ww w.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en skriftlig henvendelse. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å oppdatere samtykket ditt i MailChimp. Dersom du ikke erregistrert i MailChimp, vennligst kontakt oss skriftlig.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.